Alta / renovació soci CEE

Alta / renovació soci CEE

15.00195.95

En aquesta pàgina podeu tramitar la vostra alta/renovació com a soci del nostre Club, i la llicència federativa que us convingui. Podeu consultar les seves característiques, les activitats i els àmbits geogràfics coberts en el següent quadre:

Aquest any es determinen un seguit de bonificacions sobre les quotes de soci de les diferents unitats familiars en les que es tramitin altes i/o renovacions de socis menors d’edat amb les corresponents llicències federatives.

Les bonificacions s’instrumenten de la següent manera:

  • Socis infantils federats: 5 € per infant, a abonar a cadascun dels pares, en el cas de famílies amb dos cònjuges, quan tots dos siguin socis adults federats. En el cas de famílies monoparentals, o socis adults individuals, 5 € per infant, al soci adult federat.
  • Socis juvenils federats: 10 € per jove, a abonar a cadascun dels joves, sempre i quan, com a mínim, un dels pares sigui soci adult federat.
  • La bonificació serà aplicada sobre els imports prèviament liquidats, un cop tramitades totes les comandes de llicències individuals de la unitat familiar, i pot arribar a ser, com a màxim, fins al 100% de les quotes de soci abonades per una unitat familiar.

Podeu tramitar les altes/renovacions com a socis del Club dels vostres fills, i les llicències federatives que us convinguin en la següent pàgina:

Podreu optar per rebre les vostres llicències i, en el seu cas, les del/s vostre/s fill/s per correu postal, com fins ara, o per recollir-les a Esparreguera, a l’establiment JM Moda, carrer Hospital 15, en horari de dilluns a dissabte, de les 09:30 a les 13:30 hores, i de les 17:30 a les 20:00 hores.

 

Quina llicència federativa voleu tramitar?*

Neteja
SKU: N/A Categoria: