Alta Nou Soci Menor d'edat

Alta Nou Soci Menor d’edat

Gratuït

ALTA NOU SOCI MENOR D’EDAT CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA

Aquí pots tramitar l’alta com a nou soci del nostre Club, i la llicència federativa que et convingui, al teu fill/a menor d’edat. Consulta les diferents modalitats de llicència, les seves característiques, i les activitats i àmbits geogràfics coberts en el següent quadre:

Pla de llicències 2022

Federar als teus fills menors d’edat et comporta avantatges! Aplicarem les següents bonificacions * en funció de les diferents situacions:

  • Socis infantils federats (fins a 13 anys): 5 € per infant, a abonar a cadascun dels pares, en el cas de famílies amb dos cònjuges, quan tots dos siguin socis adults federats. En el cas de família monoparental **, o soci adult individual, 5 € per infant, a abonar al soci adult federat sobre la seva quota de soci.
  • Socis juvenils federats (entre 14 i 17 anys): 10 € per jove, a abonar a cadascun dels joves sobre la seva quota de soci, sempre i quan, com a mínim, un dels pares sigui soci adult federat.

(* Les bonificacions seran aplicades sobre els imports ja liquidats, un cop tramitades les diferents comandes de llicències individuals de la unitat familiar. Aquestes bonificacions podran arribar a ser, com a màxim, fins el 100% de les quotes de soci ateses pel conjunt de la unitat familiar)

(** En el seu cas, per poder tramitar llicències a menors d’edat amb les modalitats de preu de les Quotes Familiars, cal una declaració expressa de la condició de família monoparental per part del pare/mare federat. Les famílies en què tots dos pares són federats poden també accedir a aquestes Quotes Familiars

Quina llicència federativa voleu tramitar?

Neteja

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR

SKU: N/A Categoria: