Alta Nou Soci

Alta Nou Soci

15.00195.95

ALTA NOU SOCI  ADULT CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA
 
Quota de soci adult (a partir dels 18 anys): 15 €
Quota de soci juvenil (entre 14 i 17 anys): 10 €
Quota de soci infantil (fins els 13 anys): 0 € *
 
(* Per donar d’alta socis infantils, almenys un dels pares ha de ser soci del Club)
 
Les quotes de soci, com les llicències federatives, són per anualitats naturals, del dia 1 de gener al dia 31 de desembre, independentment de la data d’alta de l’associat.
 
Aquí pots tramitar la teva alta com a nou soci adult del nostre Club i la llicència federativa que et convingui. Consulta les diferents modalitats de llicència, les seves característiques, i les activitats i àmbits geogràfics coberts en el següent quadre:
 
Pla de llicències 2022
 
ALTA NOU SOCI MENOR D’EDAT CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA
 
Federar als teus fills menors d’edat et comporta avantatges! Aplicarem les següents bonificacions * en funció de les diferents situacions:

  • Socis infantils federats (fins a 13 anys): 5 € per infant, a abonar a cadascun dels pares, en el cas de famílies amb dos cònjuges, quan tots dos siguin socis adults federats. En el cas de família monoparental **, o soci adult individual, 5 € per infant, a abonar al soci adult federat sobre la seva quota de soci.
  • Socis juvenils federats (entre 14 i 17 anys): 10 € per jove, a abonar a cadascun dels joves sobre la seva quota de soci, sempre i quan, com a mínim, un dels pares sigui soci adult federat.

(* Les bonificacions seran aplicades sobre els imports ja liquidats, un cop tramitades les diferents comandes de llicències individuals de la unitat familiar. Aquestes bonificacions podran arribar a ser, com a màxim, fins el 100% de les quotes de soci ateses pel conjunt de la unitat familiar)
 
(** En el seu cas, per poder tramitar llicències a menors d’edat amb les modalitats de preu de les Quotes Familiars, cal una declaració expressa de la condició de família monoparental per part del pare/mare federat. Les famílies en què tots dos pares són federats poden també accedir a aquestes Quotes Familiars
 
Pots tramitar les altes com a socis del Club dels teus fills, i les seves llicències federatives, en la següent pàgina:
 
Alta nou soci CEE menor d’edat
 
Tria si vols rebre la teva llicència (i, si és el cas, la dels teus fills) per correu postal o si vols recollir-la a Esparreguera, a l’establiment JM Moda, carrer Hospital 15, en horari de dilluns a divendres, de les 10:00 a les 13:30 hores, i de les 17:00 a les 20:00 hores, i els dissabtes, de les 10:00 a les 13:30 hores.
 
Quina llicència federativa voleu tramitar?

Neteja
SKU: N/A Categoria: